ایربگ و انواع و عملکرد آن

نحوه‌ی عملکرد و ساختار ایربگ خودرو چگونه است؟

نحوه‌ی عملکرد و ساختار ایربگ در تمامی خودروها دارای ماهیت یکسانی است. با پیشرفت صنعت خودروسازی و افزایش تعداد خودروها در خیابان‌ها، جاده‌ها و افزایش تعداد تصادفات جاده‌ای، مسئله امنیت سرنشینان خودرو بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شد. ایربگ‌ها در واقع وسایل امنیتی در خودرو هستند که به جهت