ایربگ و قاب ایربگ

معرفی انواع ایربگ و قاب ایربگ در مدل های مختلف:

قبل از معرفی ایربگ و قاب ایربگ ابتدا نحوه ی کارکرد این محصول میرویم:

وقتی خودرویی با سرعت ۳۵ کیلومتر در ساعت با سر تصادف کند رویدادهای زیر به ترتیب رخ می‌دهد .

پیش از برخورد راننده در وضعیت عادی نشسته است .

در حدود ۱۵میلی ثانیه پس از برخورد خودرو به شدت شتاب منفی پیدا میکند ، وکیسه هوا(ایربگ) در استانه راه اندازی قرار میگیرد .

مشتعل ساز سوخت موجود باد کننده را مشتعل می کند .

گرم شدن المان باعث ایجاد احتراق میشود وقرص های جامد سدیم ازیر منفجر میشوند .

حاصل این انفجار حجم بالایی از گاز نیتروژن میباشد ، که کیسه خالی هوای(ایربگ) جاسازی شده در ستون فرمان یا داشبورد ویا هر جای دیگر ماشین را با سرعت پر میکند .

تمامی این اتفاقات در مدت ۲۰ تا ۳۰ میلی ثانیه رخ می‌دهد .

پس از حدود ۳۰ میلی ثانیه کیسه هوا(ایربگ) باز میشود ، ودر این لحظه با مچاله شدن بخشهایی از جلو خودرو راننده به جلو پرتاب شده و کمربند ایمنی بسته به نوع آن قفل یا سفت شده است .

در حدود ۴۰ میلی ثانیه پس از بر خورد کیسه هوا(ایربگ) کاملا باد شده است و اندازه حرکت راننده را جذب می‌کند .

در حدود ۱۲۰ میلی ثانیه پس از برخورد راننده به عقب بر میگردد .

وکیسه هوا(ایربگ) از سوراخهای جانبی آن خالی میشود تا راننده دید پیدا کند کیسه هوای سرنشین نیز به همین ترتیب کار میکند .