سنسور مپ

از جمله اقدامات بسیار مهم در باب مصرف سوخت بررسی میزان فشار هوای ورودی به خودرو و تنظیم میزان سوخت تزریقی می باشد که بخشی از این فرآیند کنترل به عهده سنسور فشار هوای منیفولد های می باشد، در این بخش توضیحات مختصری در مورد سنسرو مپ ها ارائه داده ایم برای کسب اطلاعات بیشتر نسبت به سنسور فشار هوای منیفولد به مقاله مختص این موضوع مراجعه کنید.

سنسور مپ چیست ؟

سسنور فشار هوای منیفولد، از جمله سنسور های خودرو است که وظیفه ثبت اطلاعات مربوط به فشار هوای ورودی را دارد؛ این اطلاعات در اختیار Ecu قرار داده میشود تا Ecu بتواند متناسب به اطلاعات بدست آمده اقدامات لازم را به جهت مدیریت فشار هوای ورودی اعمال کند.

وجود سنسور فشار هوای منیفولد در مصرف سوخت و تنظیم جرفه های سیلندر ها بسیار مفید می باشد. بدین گونه که هر زمان که نیاز باشد سوخت کمتری به سیلندر ها تزریق شود، طالاعات لازم را در اختیار واحد مربوطه قرار میدهد و موجب تزریق کمتر سوخت می شود، این فرآیند را در صورت نیاز برعکس انجام می دهد.

سنسور فشار هوای منیفولد کجا قرار میگیرد ؟

با توجه به وظیفه سنسور فشار هوای منیفولد که وظیفه ثبت اطلاعات مربوط به فشار هوای ورودی را دارد، غالبا سنسور بعد از دریچه گار نزدیک به مجرای ورودی هوا قرار میگیرد تا اطلاعات لازم را ثبت و دراختیار Ecu قرار بدهد.